Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu

Drukuj
Opublikowano: 13 grudzień 2022

fe pois rp ue

Celem projektu jest poprawa środowiska miejskiego poprzez rozwój zieleni nad zalewem w Mieście Szydłowiec. Realizacja projektu wpłynęła pozytywnie na oczyszczenie zdegradowanego zbiornika wodnego. Inwestycja przyczyniła się do osłabienie tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawiła możliwość przewietrzania Miasta i uzupełniania zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji. Wpłynęła też pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej. Oczyszczenie terenu, nowe nasadzenia zieleni, wpłynęły na wzbogacenie przestrzeni wizualnej oraz sprzyjają poprawie klimatu miasta, wzmocnieniu barier chroniących przed zapyleniem i zanieczyszczeniem różnymi substancjami. Rekultywacja zbiornika wpłynęła na likwidację deficytu tlenowego i poprawiła warunki życia żywych organizmów zasiedlających zbiornik wodny

Całkowita wartość projektu wynosi: 4.099.852,47 zł

Wkład Funduszy Europejskich wynosi: 2.842.419,02 zł

Informujemy o funkcjonowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowego.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy przejść na stronę: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.