Samochód dla OSP MajdówOchotnicza Straż Pożarna w Majdowie wzbogaciła się o nowy wóz strażacki Mercedes Atego 1329.Uroczystości związane z przekazaniem nowoczesnego samochodu ratowniczo – gaśniczego rozpoczęła uroczysta Msza Św. celebrowana przez ks. Kan. Adama Radzimirskiego, ks. Zenona Ociesę i ks Andrzeja Mizaka. W trakcie kazania ks. Zenon Ociesa pokreślił znaczenie społeczne pomocy udzielanej przez strażaków.

We mszy świętej uczestniczyli także przedstawiciele władz miejskich: Burmistrz Andrzej Jarzyński, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, sekretarz Bolesław Boruszewski oraz władze powiatu ze starostą szydłowieckim Włodzimierzem Górlickim, wicestarostą Romanem Woźniakiem i przewodniczącym Rady Markiem Sokołowskim.

Po mszy świętej zgromadzeni przemaszerowali na plac szkolny, gdzie doszło do uroczystego przekazania samochodu ratowniczo - gaśniczego. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych: wicewojewoda Dariusz Piątek, Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz, Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego: Bożenna Pacholczak, Leszek Ruszczyk, Bogumił Ferensztajn. Obecni byli również: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Zbigniew Gołąbek oraz radni miejscy, przedstawiciele wielu instytucji samorządowych i służb w tym przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Zarządu Powiatowego OSP, Zarządu Miejsko-Gminnego OSP.

Burmistrz Andrzej Jarzyński, wicemarszałek Piotr Szprendałowicz, radni sejmiku Bożenna Pacholczak, Bogumił Ferensztajn oraz wiceprezes ZOSP Zbigniew Gołąbek i Bogusława Sołśnia z WFOŚ wręczyli naczelnikowi OSP Majdów Kazimierzowi Adamczykowi akt przekazania nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego. Następnie kapelan powiatowy strażaków ks. dziekan Adam Radzimirski poświęcił samochód gratulując strażakom i wszystkim stronom zaangażowanym w zakup pojazdu.

Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz zwrócił uwagę na dobrą współpracę władz samorządowych, która umożliwiła zakup tego nowoczesnego pojazdu znacznie zwiększającego możliwości strażaków z OSP Majdów.

Po uroczystości przekazania pojazdu nastąpiło wręczenie medali i wyróżnień przyznanych przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego dla strażaków i osób szczególnie zasłużonych dla Straży Pożarnej. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczono Burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego i Prezesa Zarządu Miejsko - Gminnego ZOSPRP Andrzeja Pytlaka. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono Starostę Włodzimierza Górlickiego, natomiast Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono Mariana Czerwonkę – naczelnika OSP Szydłowiec, druha Kazimierza Nowaka i druha Zenona Adamczyka. Odznaczono również 71 strażaków złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za zasługi dla pożarnictwa oraz odznakami „Strażaka Wzorowego”

Możliwość wykorzystania nowego samochodu strażackiego ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla mieszkańców Majdowa, którzy będą mieli większe szanse na skuteczną pomoc w sytuacjach krytycznych.

Samochód sfinansowany został ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Komendy Głównej PSP, Zarządu Głównego ZOSP RP, Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie i Gminy Szydłowiec.