10 lat ciepłowni miejskiej18 września w szydłowieckim zamku zarząd, rada nadzorcza i pracownicy „Ciepłowni Miejskiej” sp. z o.o. wraz z władzami gminy obchodzili jubileusz X-lecia swojego istnienia.

Na uroczystości obecny był Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński z zastępcą Krzysztofem Ziółkowskim, przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech, wiceprzewodniczący – Krystyna Bednarczyk i Józef Jarosiński, zarząd i rada nadzorcza spółki, jej pracownicy z rodzinami.

Prezes zarządu Ciepłowni Miejskiej Bogdan Szabiński przypomniał historię i dokonania spółki za pomocą prezentacji multimedialnej. Z rąk burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego i przewodniczącego Marka Zdziecha pracownicy odebrali dyplomy gratulacyjne, podziękowania za rzetelną pracę, drobne upominki. Przedstawiciele samorządu życzyli pracownikom wielu dalszych sukcesów, a całej spółce dalszego rozwoju.

Ciepłownia miejska w swojej obecnej postaci powstała w listopadzie 2000 r. Wcześniej przedsiębiorstwo istniało jako zakład budżetowy gminy. Pierwsze lata nowo powołanej spółki nie były łatwe, co podkreślał w swoim wystąpieniu Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Spółka przejęła zobowiązania Zakładu Budżetowego Gminy z lat wcześniejszych. Mimo niesprzyjających warunków rozpoczęcia działalności wykonano szereg prac remontowych zwiększających efektywność produkcji i przesyłu energii cieplnej. Przeprowadzono remont kapitalny urządzeń technicznych ciepłowni, co znacznie poprawiło skuteczność odpylania, oraz modernizację pomieszczeń dla pracowników .

Od roku 2004, zgodnie ze strategią przygotowaną przez Burmistrza Szydłowca sukcesywnie wymieniano przestarzałe sieci przesyłowe - na osiedlu Zamkowa, Kolejowa I , Wschód, Kolejowa I i Kolejowa II. Inwestycje te pozwoliły na 50 % obniżenie strat energii cieplnej Na przestrzeni 10-ciu lat Ciepłownia Miejska zawsze chętnie i owocnie współpracowała z szydłowieckim Urzędem Miejskim i jego agendami, wspierała wiele inicjatyw kulturalnych i sportowych, służyła pomocą instytucjom oświatowym, ale najważniejszym celem „Ciepłowni Miejskiej” było zawsze zapewnienie mieszkańcom Szydłowca ciepła w ich domach.