Pomimo, że Święta Bożego Narodzenia obchodzimy w grudniu to atmosfera tych Świąt towarzyszy nam nadal. Styczeń to czas kiedy nadal odbywają się spotkania opłatkowe organizowane w szkołach, jednostkach organizacyjnych, urzędach, czy stowarzyszeniach.

Jest to okazja do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Spotkaniom towarzyszy świąteczna atmosfera, śpiewanie kolęd i pastorałek.
Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła opłatkowemu spotkaniu, które odbyło się 20 stycznia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Sadku.
W uroczystościach uczestniczył ks. Bp. Adam Odzimek, ks. Zenon Ociesa- proboszcz parafii Matki Boskiej Bolesnej w Sadku, przedstawiciele władz Gminy Szydłowiec w osobach sekretarza Bolesława Boruszewskiego i naczelnika Wydziału Edukacji Ewy Walczak , Dorota Sokołowska – dyrektor Kuratorium Oświaty delegatura Radom, nauczyciele i dzieci szkoły oraz licznie przybyli rodzice, babcie i dziadkowie.

Uroczystości rozpoczęły się od spotkania księdza biskupa z nauczycielami szkoły i zaproszonymi gośćmi. Ksiądz Biskup wspominał niezwykle serdeczne spotkania w parafii Sadek i podziękował za zaproszenie. Była to również okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem.
Następnie przedstawiciele społeczności uczniowskiej połamali się z ks. Biskupem opłatkiem – symbolem zgody i pojednania, a ks. Biskup złożył wszystkim życzenia i podziękował wszystkim zgromadzonym za ich trud i pracę na rzecz drugiego człowieka. Wielokrotnie podkreślił jak ważna jest wrażliwość i miłosierdzie, życzliwość i prawda w kontaktach międzyludzkich.
W bożonarodzeniowy nastrój wprowadziły gości jasełka przygotowane przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadku. Niezwykle piękny spektakl wywołał wzruszenie na twarzach obecnych osób.
Spotkanie opłatkowe zostało połączone z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Licznie przybyli na uroczystość babcie i dziadkowie uczniów szkoły obejrzeli krótki występ artystyczny zadedykowany dla nich, a następnie zostali obdarowani słodkim upominkiem.

Dziękujemy dyrekcji, pracownikom szkoły i uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadku za piękne spotkanie opłatkowe. Jeszcze raz mogliśmy przeżyć ciepłą, serdeczną atmosferę Świąt i przypomnieć sobie wszystkie prawdy, które te Święta ze sobą niosą.