Napis na którym znajduje się zaproszenie przez gminę na kursy języka angielskiego w ramach projektu: Moje kompetencje -mój sukces

Gmina Szydłowiec zaprasza na kursy języka angielskiego realizowane w ramach projektu „Moje kompetencje - mój sukces”.

 
Są to 180 godzinne kursy języka angielskiego zakończone egzaminem zewnętrzny. Jednorazowa bezzwrotna odpłatność wynosi 45 zł (0,25 zł za godzinę szkoleniową).
 
Kursy skierowane są do wszystkich osób w wieku 25 lat i więcej mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa mazowieckiego, zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji językowych.
 
Preferowane osoby:
  • o niskich kwalifikacjach,
  • zamieszkujące na wsi,
  • w wieku 50+,
  • z niepełnosprawnością.
 
Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach RPO WM 2014–2020.
 
Wnioski można pobrać z Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty (ZeiFO), tam też należy je złożyć. ul. Staszica 1A Szydłowiec
 
Telefon kontaktowy ZEiFO: 48 617-14-52.