Zdjęcie przedstawiające zmodernizowany budynek kina "Górnik". Na zdjęciu znajduje się napis "Odbiór kina "Górnik"".

Informujemy, że zakończyły się roboty przy budynku kina „Górnik”. Tym samym dzisiaj miał miejsce odbiór części zadania budżetowego pn. "Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik".

29 kwietnia br. odbył się oficjalny odbiór zmodernizowanego budynku, w którym mieści się kino „Górnik”, a także strażnica szydłowieckiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Sala kinowa jest ważną inwestycją na kulturalnej mapie Szydłowca. Sala jest wielofunkcyjna, dzięki czemu oprócz seansów filmowych można na niej organizować, również spektakle teatralne, konferencje, czy popularne występy stand-up. Na taką inwestycję mieszkańcy miasta czekali bardzo długo zwłaszcza, że duża część społeczności pamięta seanse wyświetlane w starym „Górniku”. Zanim dojdzie do pierwszej projekcji filmu, musi zostać wyłoniony operator kina, dlatego też niebawem rozpocznie się procedura koncesyjna.

Zadanie to obejmowało nie tylko kompleksowy remont budynku, ale także zakup nowoczesnego sprzętu kinowego i wyposażenia.

Koszt inwestycji wyniósł 3 788 584, 50 zł, prace zrealizowane zostały przez firmę Adbuild z Kielc.

Gmina Szydłowiec pozyskała na ten cel środki z RPO Województwa Mazowieckiego z funduszy dedykowanych dla programów rewitalizacyjnych.