Grafika przedstawia wóz OSP Szydłowiec. Na grafice widnieje napis "120 lat OSP".

21 sierpnia br. na placu OSP Szydłowiec odbędą się uroczystości związane z uczczeniem 120 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym mieście.

Pierwsze ochotnicze formacje powstały już w XIX w. Celem ich powołania było nie tylko gaszenie pożarów. Pełniły one również szereg innych zadań. Kiedy Polska utraciła niezależność, to jednostki OSP były organizacjami o charakterze patriotycznym. Miały także charakter sportowy i kulturalny, ponieważ nie tylko organizowały zawody, ale również funkcjonowały przy nich amatorskie teatry oraz chóry.

Nasza szydłowiecka jednostka powstała w 1899 r. I nieprzerwanie od tego czasu służy mieszkańcom naszej społeczności. Przez tyle lat, druhowie dzielnie wykonują swoje obowiązki jakimi są zwalczanie i zapobieganie pożarom i innym klęskom żywiołowym, prowadzą działalność szkoleniową, a także biorą czynny udział w działaniach obrony cywilnej. Co więcej, na nich zawsze można liczyć, bez względu na pogodę czy charakter imprezy. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu pojawiają się nie tylko na miejscu zdarzenia kiedy rozbrzmi alarm, są obecne podczas licznych imprez i wydarzeń kulturalnych.

Serdecznie zapraszamy 21 sierpnia na plac OSP. Wspólnie świętujmy 120-lecie powstania jednostki i podziękujmy za ich oddanie oraz służbę.

Obchody rozpoczną się o godzinie 11:45 - zbiórka pododdziałów i pocztów sztandarowych na Rynku Wielkim. O godzinie 11:55 - przemarsz uczestników uroczystości do kościoła. Następnie odbędzie się msza św. w kościele pw. św. Zygmunta o 12:00. Więcej informacji na temat programu uroczystości znajdą Państwo na plakacie.

OCHOTNICZA_STRAŻ_POŻARNA_W_SZYDŁOWCU.jpg