82. ricznica bitwy pod Barakiem. W tle pomnik "Żołnierzy Wrzesień 1939 roku"

Uroczystości związane z rocznicą bitwy pod Barakiem, są niezwykle ważne nie tylko dla mieszkańców naszego miasta i jego okolic.

8 września to od 1991 roku jedna z najważniejszych dat dla miasta i gminy Szydłowiec. Również w tym roku mieszkańcy uczcili pamięć żołnierzy, poległych w bitwie z wojskami niemieckimi pod wsią Barak i spoczywających na wojskowych kwaterach szydłowieckiego cmentarza parafialnego. Są to żołnierze 36 Dywizji Piechoty Rezerwowej, złożonej z 163 i 165 Pułku Piechoty, 40 Pułku Artylerii Lekkiej Korpusu Ochrony Pogranicza z Czortkowa, dowodzonej przez płk. Przemysława Nakoniecznikoff - Klukowskiego, jednego z przedwojennych dowódców brygady Korpusu Ochrony Pogranicza „Podole”. Dlatego patronat na uroczystościami, które od 1990 roku są świętem mieszkańców Szydłowca, przyjął Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, kontynuatorki tradycji przedwojennego KOP-u.

7 września godzinie 18:00 oficjalne uroczystości rozpoczęła msza święta poświęcona poległym żołnierzom, której przewodniczył ks ppłk. Ryszard Preuss, kapelan Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. W murach kościoła pw. św. Zygmunta obecny był Poczet Sztandarowy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i sztandary: kombatantów, jednostek samorządowych, Ochotniczej Straży Pożarnej, szkół, zakładów pracy i organizacji społecznych.

Po zakończeniu mszy świętej, nastąpił przemarsz Kampanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej wraz ze sztandarami i zgromadzonymi gośćmi na cmentarz parafialny w Szydłowcu. Zebrali się tam księża, samorządowcy, kombatanci z rodzinami, młodzież szkolna oraz pozostali goście uroczystości wraz z prowadzącą Marią Michajłow – Dyrektorem Zespołu Szkół im. KOP. Obecni byli także Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz Dawid Ruszczyk p.o. dyrektora delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Na kwaterach wojennych, gdzie spoczywają polegli żołnierze został odczytany apel poległych oraz została oddana salwa honorowa. Uczniowie KOP-u poprowadzili program artystyczny oraz asystowali przy mogiłach żołnierskich, a ks. ppłk R. Preuss wraz z ks. Pawłem Lichotą poprowadzili modlitwę w intencji poległych. Złożenie pod pomnikiem wiązanek biało - czerwonych kwiatów oraz zapalenie zniczy zakończyło uroczystość. Z ramienia Gminy kwiaty składała Zastępca Burmistrza Aneta Furmańska wraz z Radnymi Rady Miejskiej: Przewodniczącym Markiem Arturem Koniarczykiem, Anną Majstrak, Markiem Ceglińskim i Markiem Plewą.

8 września, w dzień bitwy pod Barakiem, o godz. 11:00 uczczono pamięć poległych żołnierzy składając wiązanki oraz znicze pod pomnikiem „Żołnierzom Września 1939” w Baraku w asyście posterunku honorowego oraz Kampanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Gminę reprezentowali Zastępca Burmistrza Aneta Furmańska oraz Radni Rady Miejskiej: Jadwiga Kopycka, Anna Majstrak, Marek Cegliński oraz Marek Plewa.

Obchody objęte były honorowym patronatem Biskupa Polowego Wojska Polskiego bp gen. bryg. Józefa Guzdka i Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi.

Zdjęcia z tego wydarzenia znajdą Państwo na naszym Facebook'u: https://www.facebook.com/umszydlowiec/posts/2915720208692582