OSP Wola Korzeniowa pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl dotację w wysokości 26 325,00 zł na realizację zadania pt. „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej” w ramach programu 2021-OA-1 pn.: „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”. W ramach realizacji zadania na budynku OSP Wola Korzeniowa zostanie zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,85 kW.

 

Montaż_paneli_fotowoltaicznych_na_budynku_jednostki_Ochotniczej_Straży_Pożarnej_w_Woli_Korzeniowej.png