Logo programu czyste powietrze. Logo w koloerze białym na jasno-niebieskim tle. Napis: Czyste powietrze, zdrowy wybór!

W związku z przystąpieniem Gminy Szydłowiec do realizacji „Programu Czyste Powietrze” Burmistrz Szydłowca serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu.


Spotkanie odbędzie się 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 17:00 w Auli Publicznej Szkoły Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu ul. Wschodnia 57.

Przeprowadzone zostanie przez wyspecjalizowanego doradcę, który zapozna mieszkańców z zasadami Programu Czyste Powietrze, możliwościami uzyskania dofinansowania na wymianę m.in. nieefektywnego źródła ciepła, termomodernizację czy instalację fotowoltaiczną.

Program Czyste Powietrze to kompleksowy program realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Serdecznie zapraszamy.

Punkt informacyjny Programu Czyste Powietrze w Gminie Szydłowiec znajduje się w budynku Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu, ul. Staszica 1A.


Punkt czynny jest w dniach poniedziałek-środa w godzinach 8.00 – 12.00.
Telefon w celu wcześniejszego umówienia: 48 617 86 58.