Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Klub "SENIOR+" w Szydłowcu - rekrutacja

Drukuj
Opublikowano: 27 grudzień 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu przedłuża do dnia 11 stycznia 2022r. nabór uczestników do Klubu „SENIOR+” z siedzibą przy ulicy Wschodniej 21A w Szydłowcu.

Zapraszamy osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60. roku życia, zamieszkujące na terenie Gminy Szydłowiec do wzięcia udziału w rekrutacji. Zapraszamy osoby, które chciałby wykorzystać wolny czas i spędzić go aktywnie w miłym towarzystwie, chcące rozwijać swoje pasje, zainteresowania, umiejętności i zdolności, chcące pomóc sobie i innym.

Osoby te powinny złożyć deklarację uczestnictwa w Klubie „Senior+” w Szydłowcu wraz z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej www.mopsszydlowiec.pl, www.szydlowiec.pl bądź w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu. ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00).

W procesie rekrutacji zostanie wyłonionych 30 uczestników Klubu „SENIOR+”, którzy zostaną umieszczeni na liście podstawowej. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż przewidywana liczba miejsc w Klubie zostanie przeprowadzone komisyjne losowanie. Osoby, które nie zostaną wylosowane, będą umieszczone na liście rezerwowej wg kolejności składanych deklaracji.

Szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w Klubie „SENIOR+” w Szydłowcu zgodnie z przyjętym regulaminem można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu. ul. Kilińskiego 2, 26-500 Szydłowiec, pod numerem telefonu 48 617 64 84 oraz na stronie internetowej www.mopsszydlowiec.pl