Burmistrz Szydłowca informuje, że rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Łączna kwota dotacji przekazana na realizację zadania „organizacja różnych form wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec” to 33 500 zł. Wsparcie otrzyma 13 organizacji.

Szczegółową listę znajdą Państwo na stronie Biuletynu Informacji Publicznej klikając TUTAJ