Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Konkurs "Lekcje o Mazowszu"

Drukuj
Napis "Konkurs. Lekcje o Mazowszu". W tle mazowiecka łąką.
Opublikowano: 07 luty 2022

Zapraszamy do udziału w szóstej edycji konkursu „Lekcje o Mazowszu”. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z edukacji regionalnej.


Zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza zajęć z edukacji regionalnej dla wybranej grupy wiekowej: 7 – 9 lat, 10 – 14 lat lub 15 – 18 lat. W tym roku tematem przewodnim jest Materialne i niematerialne dziedzictwo Mazowsza. Tak sformułowany temat pozwala na różnorodne ujęcia, czy to w perspektywie geograficznej, czy też historycznej, kulturowej, przyrodniczej, gospodarczej, społecznej, politycznej.
Najlepiej, aby prace były nie tylko poprawne merytorycznie i metodycznie, ale także innowacyjne w doborze treści, środków dydaktycznych i metod.Wybrane scenariusze zostaną opublikowane w formacie książkowym i przekazane wszystkim mazowieckim szkołom oraz bibliotekom, a autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

Konkurs skierowany jest przede wszystkim do nauczycieli, ale jest też otwarty dla osób związanych z instytucjami oświatowymi, instytucjami kultury oraz organizacjami, które w swojej działalności zajmują się oświatą oraz kulturą, zlokalizowanymi na terenie województwa mazowieckiego.

Zgromadzony materiał po raz kolejny posłuży jako doskonała pomoc dydaktyczna. Będzie on również inspiracją dla nauczycieli zajmujących się edukacją regionalną, ale również ciekawą lekturą dla tych, którzy interesują się naszym regionem.

Konkurs został ustanowiony w celu zainspirowania nauczycieli do podejmowania w szkołach zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego działań mających na celu budowanie tożsamości regionalnej oraz poszerzenie wiedzy na temat województwa mazowieckiego oraz pozyskania materiałów do publikacji zawierającej scenariusze zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów wszystkich typów szkół na temat województwa mazowieckiego.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Gorąco zachęcamy do udziału!

Termin nadsyłania prac upływa 18 marca 2022 roku.


Link do konkursu klik

Regulamin i inne pisma związane z konkursem klik