Gmina Szydłowiec pozyskała dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 40 000 zł, o którym już informowaliśmy Państwa.
Dofinansowanie przeznaczone było na prace remontowo-konserwatorskie kamiennych rzeźb przedstawiających Świętego Zygmunta oraz Zygmunta Karola Radziwiłła. Dzięki pozyskanym środkom, oba posągi, które widnieją w zasobie Narodowego Instytutu Dziedzictwa na liście rejestru zabytków, odzyskały dawny blask.
Rzeźby za, które Gmina również otrzymała certyfikat „Cenny zabytek Mazowsza” - kamienne rzeźby przedstawiające św. Zygmunta i Zygmunta Karola Radziwiłła z zamku w Szydłowcu.
Rzeźby obecnie są ustawione przed wejściem na dziedziniec zamkowy.