PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej informuje o utrudnieniach w ruchu kolejowo – drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 4016W Sadek – Zbijów.

Z uwagi na konieczność naprawy przejazdu kolejowo – drogowego, PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej zmuszony jest dokonać zamknięcia w trybie awaryjnym przejazdu kolejowo - drogowego w kategorii „B” w km 134,800 na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny dla ruchu pojazdów drogowych w ciągi drogi powiatowej nr 4016W Sadek – Zbijów. Zamknięcie odbywać się będzie całodobowo w dniach od 20.05.2022 r. dd godziny 6:00 do dnia 23.05.2022 r. do godziny 23:00 dla przeprowadzenia robót naprawczych. Wykonanie remontu wyeliminuje zagrożenia i poprawi bezpieczeństwo ruchu kolejowo – drogowego przedmiotowego przejazdu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych Skarżysku – Kamiennej prosi użytkowników dróg kołowych o wyrozumiałość i przeprasza za zaistniałe utrudnienia w ruchu.