Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego informuje:
1 sierpnia o godzinie 17.00 w Gminie Szydłowiec, podobnie jak w większości Polskich miast rozlegnie się dźwięk syren alarmowych. W ten sposób na prośbę Wojewody Mazowieckiego Gmina Szydłowiec weźmie udział w uczczeniu 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Syreny są zintegrowane z systemem Wojewody Mazowieckiego i zostaną uruchomione z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Warszawie. Włączenie urządzeń alarmowych ( sygnał dźwiękowy ciągły emitowany przez 1 minutę ) będzie spełniało również cel ćwiczebny, stanowiący sprawdzian działania systemów alarmowania i powiadamiania ludności o zagrożeniach.