16 listopada w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, Marszałek Rafał Rajkowski Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Wicestarosta Anita Gołosz, wzięli udział w podpisaniu umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej pod rozbudowę drogi wojewódzkiej 727 na terenie gminy Szydłowiec.

Na tę inwestycję władze województwa przeznaczą kwotę 900 000 zł.

W imieniu MZDW umowę z wykonawcą firmą NORSPROJEKT Sp. z o.o. podpisał dyrektor Grzegorz Obłękowski.

Inwestycja dotyczyć będzie budowy/przebudowy: jezdni, poboczy, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, jezdni dodatkowych, ścieżek pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, systemu odwodnienia na odcinku od Ronda Solidarności do nowo wybudowanego odcinka drogi wojewódzkiej 727 na terenie Gminy Chlewiska.