Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży (brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2022 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2023 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2023 r.

 pdfOświadczenie o wartości sprzedaży