V kadencja Szydłowieckiej Rady Seniorów zainaugurowała swoją działalność 17 maja 2023 roku.

Posiedzenie odbyło się w zamku, uczestniczyli w nim: Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Kopycka oraz opiekun SRS Michał Kwiatek.

W skład Rady wchodzi 15 członków, są to:
- Ryszard Gąciarski
- Zbigniew Dulęba
- Ireneusz Zagórski
- Mirosław Cender
- Irena Chwastek
- Grażyna Zientalak
- Barbara Nowak
- Leokadia Miernik
- Barbara Michalska
- Izabela Ruzik
- Jadwiga Domalewska
- Maria Zofia Piasecka
- Kazimier Zawadzki
- Janina Bodo
- Bogusława-Teresa Urbaniak

Podczas posiedzenia Michał Kwiatek - opiekun SRS przypomniał założenie statutu, w myśl którego Szydłowiecka Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.

W trakcie posiedzenia członkowie Rady na przewodniczącego V kadencji wybrali Kazimierza Zawadzkiego, natomiast na wiceprzewodniczących Janine Bodo oraz Ryszarda Gąciarskiego.

Głównym celem działania Szydłowieckiej Rady Seniorów zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest między innymi opiniowanie projektów dotyczących seniorów, które podejmowane będą przez Burmistrza, Radę Miejską oraz jednostki pomocnicze gminy. Celem Szydłowieckiej Rady Seniorów jest także podejmowanie działań na rzecz zaspakajania potrzeb i oczekiwań starszych mieszkańców gminy Szydłowiec oraz organizacja ich aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.