Gmina Szydłowiec pozyskała dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania to 34.999,75 zł pozyskana z programu priorytetowego pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi i Ochrony Środowiska przyjmuje wnioski od mieszkańców przez cały rok i realizuje je według kolejności zgłoszeń.

Termin przeprowadzenia zbiórki i utylizacji wyrobów azbestowych na terenie Gminy Szydłowiec to czerwiec – sierpień.