Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Uroczystości z okazji 84. rocznicy Bitwy Pod Barakiem

images/stories/2023/barakduza.jpg#joomlaImage://local-images/stories/2023/barakduza.jpg?width=1000&height=700

7 oraz 8 września obchodziliśmy 84 rocznicę bitwy pod Barakiem.

Dwudniowa uroczystość, która rozpoczęła się 7 września mszą św. w intencji poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, odprawioną w kościele pw. św. Zygmunta w Szydłowcu.

Następnie uczestnicy uroczystości wraz z pocztami sztandarowymi udali się w asyście Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej i Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska na cmentarz parafialny, gdzie odbył się Apel Pamięci, zakończył się on salwą honorową Kompanii Reprezentacyjnej, a delegacje złożyły biało – czerwone wiązanki kwiatów przy pomniku pamięci „Żołnierzom Poległym w Obronie Ojczyzny 1939 – 1944”.

8 września uczestnicy zebrali się pod pomnikiem „Żołnierzom Września 1939”, znajdującym się w Baraku k. Szydłowca, gdzie odbyła się dalsza  część uroczystości ku pamięci poległych żołnierzy. Delegacje złożyły biało - czerwone kwiaty w asyście posterunku honorowego oraz Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

Następnie obchody rocznicowe kontynuowano przy pomniku "Żołnierzom Korpusu Ochrony Pogranicza - Obrońców Polskich Granic 1924 -1939", na terenie Zespołu Szkół im. KOP, gdzie także złożono kwiaty.

Na zakończenie uroczystości w sali widowiskowej Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej z Gdańska.

W obchodach udział wzięli władze samorządowe, zaproszeni goście, kombatanci, mieszkańcy Szydłowca, dzieci i młodzież. Honorowy patronat nad uroczystościami objęli: Biskup Polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. Straży Granicznej Tomasz Praga.

O oprawę muzyczną uroczystości zadbały orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznych z Gdańska i Kompanii Honorowej Straży Granicznej z Nowego Sącza.

Organizatorami szydłowieckich obchodów byli - Starosta Szydłowiecki – Włodzimierz Górlicki, Burmistrz Szydłowca – Artur Ludew, Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG – Robert Bagan, przy udziale Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu.