Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o uruchomieniu kolejnego IV ogólnopolskiego konkursu testowego z zakresu bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”. Konkurs ma na celu upowszechnianie wśród rolników zasad Ochrony Zdrowia i Życia w gospodarstwie rolnym, oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.  Konkurs przebiega w trybie on-line.

Rolnicy zainteresowani uczestnictwem logują się na stronie bezpieczeństwo.krus.gov.pl, a następnie rozwiązują test złożony z 25 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych

i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp.

Konkurs trwa do 20 listopada 2023r. do godz. 12:00.

50 uczestników, którzy zdobędą największą liczbę punktów w najkrótszym czasie otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto, tj. myjki ciśnieniowe. Szczegółowe zasady udziału w konkursie zostały określone w regulaminie.