Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dofinansowanie dla seniorów

Opublikowano: 28 marzec 2024

W dniu 22 marca 2024 roku Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert w ramach Programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 Edycja 2024.

Wniosek w ramach modułu II Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”/Klubu „Senior+” złożyła również Gmina Szydłowiec, której oferta została pozytywnie oceniona i rekomendowana do dofinansowania.

Kwota dofinasowania, jaka została przyznana wyniesie 74 300 zł. Całkowita wartość oferty to 160 700 zł, z czego wkład własny Gminy Szydłowiec - 86 400 zł.

Dofinansowanie w znaczący sposób wpłynie na zwiększenie standardu działania Klubu „Senior+”, w tym na różnorodność i liczbę realizowanych zajęć.