4 kwietnia 2010 roki zmarł Wincenty Jarzyński zasłużony druh OSP Szydłowiec. Wieloletni pracownik Zawodowej Straży Pożarnej w Skarżysku. Ceniony człowiek, aktywnie działający na rzecz lokalnej społeczności. W ostatniej drodze druha Wincentego Jarzyńskiego uczestniczyły tłumy ludzi.

6 kwietnia 2010 roku w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Zygmunta w Szydłowcu odbyła się ceremonia pożegnalna zasłużonego strażaka Wincentego Jarzyńskiego. Mszę świętą celebrował biskup Wacław Depo wraz z udziałem ośmiu księży. W uroczystej Eucharystii w imieniu braci strażackiej żegnał ś.p. Wincentego Jarzyńskiego Prezes OSP Szydłowiec Andrzej Pytlak.

Zmarłego przyjaciela druha żegnała również cała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu oraz 15 jednostek OSP z terenu Powiatu Szydłowieckiego z udziałem pocztów sztandarowych i Szydłowieckiej Orkiestry Dętej.

Druh Wincenty Jarzyński urodził się 19 lipca 1924 roku. W szeregi OSP w Szydłowcu wstąpił w 1947 roku.

Najstarszy członek tej jednostki, wychowawca wielu pokoleń strażackich. Był uczciwym i sprawiedliwym człowiekiem, oraz jednym z inicjatorów i jednym z budowniczych obecnej remizy strażackiej.

Pracował zawodowo w Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej Zakładów Metalowych „Mesko” w Skarżysku – Kamiennej jako podoficer zawodowy, pełniąc funkcje dowódcze.

Po przeszło 35 – letniej służbie przeszedł na emeryturę, lecz nigdy nie zrezygnował z działalności społecznej w OSP.

W czasie swojej młodzieńczej działalności był organizatorem festynów strażackich, loterii fantowych i tradycyjnych zabaw strażackich. Był bardzo zaangażowany w prace na rzecz straży pożarnej. Uczestniczył i dowodził wieloma akcjami ratowniczo – gaśniczymi narażając często swoje życie i zdrowie. Czynił to kosztem żony, dzieci, wnuków i własnego czasu.

Aktywnie uczestniczył w świętach państwowych, pożarniczych i kościelnych reprezentując i popularyzując ochotnicze pożarnictwo w gminie i powiecie.

Wpisał się na trwałe w kroniki historii naszej 110 – letniej jednostki.

W dowód jego zasług za działalność odznaczony został najważniejszym odznaczeniem pożarniczym „Złotym Znakiem Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej”, „Złotym, Srebrnym, Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa” i innymi odznaczeniami resortowymi.

Utraciliśmy wspaniałego człowieka, autentycznego społecznika, człowieka o niezwykłym poczuciu obowiązku, człowieka zaangażowanego na rzecz lokalnej społeczności rozumiejącego problemy życia codziennego.

Dziękujemy Ci za wszystko, co zrobiłeś na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
W tak smutnej dla nas chwili żegnamy Cię,
żegna Cię cała brać strażacka gminy i powiatu Szydłowiec.

Spoczywaj w spokoju, a pamięć o Tobie na zawsze pozostanie w naszych sercach.


Cześć Twojej Pamięci

Druhowie OSP w Szydłowcu