Związek Miast Polskich w Szydłowcu30 września i 1 października gościli w Szydłowcu samorządowcy z Kędzierzyna-Koźla, Przemyśla i Konina, zrzeszeni w Związku Miast Polskich.

W związku z docierającymi do Urzędu Miejskiego sygnałami, dotyczącymi nowo powstałych w Szydłowcu punktów sprzedaży chemicznych substancji pobudzających - tzw. „dopalaczy”, Urząd Miejski informuje, że sprzedaż w/w produktów odbywa się bez przyzwolenia władz samorządowych. Sklepy te nie zostały zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miejski w Szydłowcu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ewidencję prowadzi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Podmioty gospodarcze, do których należą w/w sklepy zarejestrowane są w Skarżysku-Kamiennej oraz w Wieniawie. Punkty sprzedaży „dopalaczy” zlokalizowane są w wynajmowanych budynkach, stanowiących własność prywatną.

W trosce o zdrowie dzieci i młodzieży Urząd Miejski w Szydłowcu podjął szereg zdecydowanych działań w zakresie profilaktyki, prowadzonej we współpracy ze szkołami, Strażą Miejska i Powiatową Komendą Policji. Funkcjonariusze SM przeprowadzili rozmowy ostrzegawcze z właścicielami sklepów i sprzedawcami dopalaczy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ewentualne nieprzestrzeganie przepisów dotyczących ich sprzedaży dzieciom i młodzieży.

Poinformowano właścicieli i sprzedawców, że punkty sprzedaży znajdą się pod szczególnym nadzorem Straży Miejskiej. Na prośbę władz miasta i gminy dyrektorzy szkół prowadzą z dziećmi i młodzieżą lekcje, na których omawiają szkodliwość substancji pobudzających dla młodego organizmu.

W celu podniesienia wiedzy na temat skutków przyjmowania tzw. „dopalaczy” mieszkańcy będą w najbliższym czasie szeroko informowani w mediach o związanych z nimi zagrożeniach.

WiK25 września na zamku w Szydłowcu jubileusz X - lecia swojego istnienia świętowali wraz z władzami gminy zarząd, rada nadzorcza i pracownicy „Wodociągów i Kanalizacji” sp. z o.o.

Sprzątanie dworcaPracownicy Urzędu Miejskiego od kilku dni sprzątają budynek byłego dworca PKS.

Dzień bez samochodu21 września uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów gminy Szydłowiec wspólnie z nauczycielami, władzami samorządowymi i policją promowali zdrowy styl życia i troskę o środowisko, biorąc udział w obchodach „Europejskiego Dnia bez Samochodu”.