Gmina Szydłowiec przystąpiła do ogólnopolskiej Młodzieżowej Akcji Obywatelskiej „20 lat wspólnie”, poświęconej ocenie dorobku samorządu terytorialnego w ciągu 20-lecia jego istnienia. W akcji wezmą udział uczniowie trzech publicznych gimnazjów w gminie Szydłowiec.

Organizatorem akcji jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Fundacja CEO powstała w 1994 r. Jest instytucją oświatową i organizacją pozarządową o statusie organizacji pożytku publicznego. Działa na rzecz upowszechniania wiedzy i postaw obywatelskich, poprawy jakości polskiej oświaty. Jest organizatorem wielu ogólnopolskich przedsięwzięć i akcji edukacyjnych promujących postawy i działania demokratyczne.

Szydłowiec może otrzymać kolejną dotację z funduszy Unii Europejskiej. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych poinformował Burmistrza Szydłowca o ponownej, tym razem pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku gminy o dofinansowanie „Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej i Inkubatora Przedsiębiorczości”

Już niedługo znikną ubytki w nawierzchniach dróg gminnych. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM kończy postępowanie przetargowe na wykonanie wiosennych remontów nawierzchni dróg na terenie gminy Szydłowiec.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM zakończył II etap realizowanego zadania „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Szydłowiec”.

Tegoroczna zima niesie ze sobą wiele uciążliwości. W Urzędzie Miejskim działa powołana przez Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego grupa robocza Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, której zadaniem jest bieżące reagowanie na potrzeby mieszkańców i usuwanie skutków silnych mrozów i opadów śniegu.