Wraz z rozpoczęciem wiosny zostały podjęte prace budowlane w naszej gminie, tym razem realizowane jest zadanie „Przebudowa drogi wewnętrznej - ulicy Małej w Szydłowcu”.

Zakres prac przewiduje m.in. przygotowanie terenu, odwodnienie, rurociągi, podbudowy pod warstwy konstrukcyjne powierzchni jezdni oraz betonowe koryta ściekowe, zjazdy, wykonanie obrzeży betonowych oraz nawierzchni z kostki brukowej.

Realizacja inwestycji finansowana jest z budżetu gminy a jej wartość wyniesie około 294 tys. zł.

Wykonawcą robót jest firma P.H.U. MARBRUK z Przysuchy.

 

W ramach realizacji zadania pn. „Zmniejszenie barier transportowych poprzez zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Szydłowiec” w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Gmina Szydłowiec zakupiła nowy autobus marki IVECO.

Dnia 6 kwietnia br. w miejscowości Ciechostowice, odbył się odbiór końcowy prac dotyczących zadania „Wykonanie pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Ciechostowicach”.

Miniatura przedstawia zdjęcie kapitana Stanisława Szmoniewskiego w munurze Wojska Polskiego. W tle jest jego list wysłany do rodziny z Kozłówki. Na dole znajduje się napis "Katyń 1940".

Zbliża się 13 kwietnia, dzień pamięci ofiar Zbrodni Katyńskiej. W 82. rocznicę tych wydarzeń, Szydłowiec jak co roku odda hołd zamordowanym w Katyniu.

Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym i Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowcu we współpracy z Gminą Szydłowiec oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowcu informuje, że od 1 kwietnia 2022 roku przestaje funkcjonować punkt zbiórki na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz społeczności ukraińskiej.