Za nami festyn „Jestem bezpieczny nad wodą”, który odbył się 25 lipca nad szydłowieckim zalewem.

Grafika przedstawia budynki. Na grafice widnieje napis "Czyste powietrze - od 1.08 przerwa w wydawaniu zaświadczeń o dochodach".

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

W czwartek 22 lipca stowarzyszenia i fundacje z terenu Gminy Szydłowiec odebrały umowy dofinansowania na zorganizowanie wypoczynku letniego.

Grafika informująca o konkursie fotograficznym "Odkrywamy nasze dziedzictwo".

Konkurs fotograficzny „Odkrywamy nasze dziedzictwo” – organizowany  przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – ma na celu zwrócenie uwagi na piękno, bogactwo i różnorodność architektury Mazowsza.

Grafika ptrzedstawia kobiete wyciągająca rękę, na która kapie kropla krwi. Na grafice znajduje się także napis "Potrzebna krew!".

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha w Radomiu pilnie potrzebuje pomocy. Stan krwi jest bardzo niski, a sytuacja dramatyczna.