Grafika z napisem dotycząceym liczby przydzielonych stypendów.

Za nami pierwszy semestr roku szkolnego 2020/21. Tradycyjnie jest to czas na  podsumowanie wyników w nauce i przyznanie stypendiów naukowych dla wyróżniających się uczniów.

22 lutego br. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji ds. Stypendiów, na którym  przeanalizowano wnioski złożone przez dyrektorów placówek oświatowych.

Za I semestr roku szkolnego 2020/21 stypendia Burmistrza Szydłowca przyznano 22 uczniom z klas IV-VIII
- czworgu uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Sadku,
- dwóm uczennicom Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu,
- trojgu uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. Stefana Grota Roweckiego w Wysokiej,
- dwunastorgu uczniom Publicznej Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu,
- uczniowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie

Stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe przyznawane są na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 19 września 2018r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szydłowiec.