Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Posiedzenie komisji ds. stypendiów

images/stories/2024/komisjastypendiaduza.jpg#joomlaImage://local-images/stories/2024/komisjastypendiaduza.jpg?width=1000&height=700

8 lutego br. odbyło się posiedzenie komisji ds. stypendiów Burmistrza Szydłowca, przyznawanych uczniom za wybitne osiągnięcia.

Komisja w składzie: Dorota Nowak – Dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty, Wioleta Turek – Przewodnicząca Komisji Edukacji, Ilona Mamla – Naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego, Ania Wilkiewicz – Dyrektor Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek, rozpatrzyła wnioski dyrektorów placówek oświatowych.

Stypendia zostaną osobiście rozdane przez Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa w najbliższych dniach.

Gratulujemy tak wysokich osiągnięć!