Podpisanie pre-umowyW piątek 22 kwietnia w szydłowieckim zamku uroczyście podpisano umowę wstępną w sprawie finansowania tzw. projektu kluczowego, obejmującego renowację zabytkowej przestrzeni publicznej miasta.

Projekt jest zatytułowany „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Oznacza to kompleksową rewitalizację szydłowieckiej przestrzeni publicznej, czyli najbardziej reprezentacyjnych miejsc miasta – zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów wraz z wyspą i Parkiem Radziwiłłowskim, remont ratusza, zagospodarowanie budynku tzw. hotelu „Pod Dębem”, ułożenie nowej nawierzchni Rynku Wielkiego i ulicy Radomskiej na odcinku od Rynku do placu Marii Konopnickiej, rewitalizacja Skweru Staromiejskiego w sąsiedztwie kościoła św. Zygmunta. W zakres projektu wchodzi również remont i rozbudowa budynku tzw. „harcówki”, gdzie ma powstać Regionalne Centrum Multimedialno-Biblioteczne.

Wartość zaplanowanych prac to ponad 18 mln zł, z czego więcej niż 15 mln zł będzie pochodzić ze środków Unii Europejskiej, a także ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W uroczystym podpisaniu umowy wstępnej wzięli udział wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Ludwik Rakowski, członek Zarządu Województwa Piotr Szprendałowicz, kierownik Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków Województwa Mazowieckiego Marek Figiel, przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, radna samorządu wojewódzkiego Agnieszka Górska, reprezentanci samorządu powiatowego, wójtowie gmin powiatu szydłowieckiego, przedstawiciele Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego, dyrektorzy szkół, młodzież a także liczni przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych.

Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński. Po powitaniu gości przypomniał założenia projektu kluczowego za pomocą prezentacji multimedialnej, ukazującej zarówno dzisiejszy stan szydłowieckiej zabytkowej przestrzeni publicznej, jak również planowany efekt jej rewitalizacji.

Tomasz Matczak z częstochowskiego Biura Techniczno-Handlowego „Techno-Light” zaprezentował natomiast przygotowane warianty iluminacji świetlnej szydłowieckich zabytków. Zastępca Burmistrza Szydłowca, inż. Krzysztof Ziółkowski zreferował szczegółowo stan przygotowań gminy do rozpoczęcia zaplanowanych w projekcie prac, podkreślając, że dotychczas przebiegają one zgodnie z przyjętym terminarzem.

Po uroczystym podpisaniu umowy Burmistrz Andrzej Jarzyński serdecznie podziękował obecnym na uroczystości przedstawicielom Zarządu Województwa Mazowieckiego za wsparcie projektu, złożonego przez Gminę Szydłowiec. Wicemarszałek Ludwik Rakowski w swojej odpowiedzi podkreślił, że podziękowania należą się nie tylko jemu i organom województwa, lecz Burmistrzowi i pracownikom zaangażowanym w przygotowanie dobrego projektu, który został uznany za godny wsparcia finansowego. Członek Zarządu Województwa Piotr Szprendałowicz również pogratulował dobrego przygotowania projektu, jednocześnie apelując o zjednoczenie wysiłków dla jego rzetelnej realizacji. Gratulacje przyjmował burmistrz Andrzej Jarzyński także od kolegów samorządowców.

Przewodniczący Rady Powiatu Szydłowieckiego Marek Sokołowski pogratulował kolegom z Gminy Szydłowiec udanego projektu, podkreślając, że rewitalizacja zabytkowej przestrzeni miasta działa na korzyść wszystkich gmin powiatu, czyniąc z Szydłowca jego godną, prawdziwą stolicę.