Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Strefa Aktywności Gospodarczej zaprasza

Drukuj
Opublikowano: 22 marzec 2014

Strefa aktywności gospodarczejW Szydłowcu działa Inkubator Przedsiębiorczości oraz Centrum Obsługi Inwestora. W wyniku zakończenia przez Gminę Szydłowiec projektu pn. „Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej…”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, przy ulicy Kolejowej powstał zorganizowany kompleks gospodarczy, zorientowany na wspomaganie przedsiębiorstw, którego operatorem zarządzającym jest spółka miejska - Ciepłownia.

W ramach projektu przeprowadzony został gruntowny remont i modernizacja dwóch budynków, które zostały również kompleksowo wyposażone. Zagospodarowano także teren wokół nich. W wyniku przeprowadzonej inwestycji powstała Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej, której partnerami są: Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz Związek Gmin Przysusko – Szydłowieckich.

Działalność „Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej” ukierunkowana jest na poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Szydłowiec poprzez:

  • dostarczanie odpowiedniej do potrzeb powierzchni na działalność gospodarczą,
  • obsługę biurową,
  • usługi wspierające biznes tj. doradztwo ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i techniczne, pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych oraz pomoc merytoryczna dla istniejących przedsiębiorców.

W Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej utworzono Punkt Usług Doradczych, gdzie obecni i przyszli przedsiębiorcy mogą uzyskać pełną informację i fachową pomoc w dopełnieniu formalności, do których zobowiązują nas przepisy prawa.

Dyżury - Inkubator Przedsiębiorczości:

  • Poniedziałek od 9:00 do 11:00 – pracownik Urzędu Skarbowego w Szydłowcu,
  • Wtorek od 9:00 do 11:00 – pracownik Referatu Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego,
  • Środa od 9:00 do 11:00 - pracownik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji UM,
  • Czwartek od 11:00 do 13:00 - pracownik Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju UM,
  • Piątek od 13:00 do 15:00 - doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.

Centrum Obsługi Inwestora jest czynne codziennie w godz. 9:00 do 14:00. Informację o Międzygminnej Strefie Aktywności Gospodarczej można uzyskać również dzwoniąc pod numer tel. 883-846-144.

 Strefa aktywności gospodarczej

Inkubator przedsiębioczości