Ułatwienia dostępu

Skip to main content

„Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej przy ulicy Strażackiej i Wschodniej”

Drukuj
Opublikowano: 13 grudzień 2011

Otwarcie targowiskaW sobotę 10 grudnia 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie zmodernizowanego i rozbudowanego Targowiska Miejskiego. W spotkaniu licznie uczestniczyli ci, dla których realizacja tej inwestycji ma szczególne znaczenie, czyli kupujący i handlujący, a także przedstawiciele samorządu gminnego, pracownicy Urzędu Miejskiego, prezesi spółek gminnych oraz przedstawiciele firm, które były wykonawcami inwestycji. Wagę wydarzenia swoją obecnością podkreślił Leszek Ruszczyk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Oficjalne wystąpienia rozpoczął Tadeusz Świercz – dyrektor Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych, który pokrótce przedstawił przebieg realizacji projektu pn. „Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej przy ulicy Strażackiej i Wschodniej” oraz jego najważniejsze założenia.

Przedsięwzięcie inwestycyjne polegało na wykonaniu zadaszenia placu handlowego, budowie nowego pawilonu handlowego z sanitariatem oraz zagospodarowanie placu w infrastrukturę towarzyszącą. Na infrastrukturę towarzyszącą składają się: drogi, dojścia, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, przyłącze energetyczne.

Celem projektu była poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta Szydłowiec poprzez stworzenie warunków do całotygodniowego prowadzenia działalności gospodarczej poprzez przebudowę placu targowego. Wykorzystując rezerwy terenowe znajdujące się w rejonie ulic Strażackiej i Wschodniej w Szydłowcu stworzono odpowiednio zagospodarowany, uporządkowany i dostosowany teren do prowadzenia działalności handlowej.

Do największych korzyści zmodernizowanego placu targowego należy zaliczyć:

  • stworzenie kompleksowego terenu umożliwiającego prowadzenie działalności gospodarczej,
  • poprawę komfortu prowadzenia pracy oraz komfortu zakupów,
  • udostępnienie placu handlowego przez 6 dni tygodniowo,
  • zachęcenie lokalnego społeczeństwa do podejmowania działalności gospodarczej,
  • co doprowadzi do stworzenia nowych miejsc pracy,
  • stworzenie infrastruktury dla potrzeb nowych inwestorów,
  • poprawa ładu przestrzennego i estetyki miasta.

Jednostką realizującą przedsięwzięcie była Gmina Szydłowiec. W realizację projektu zaangażowani byli pracownicy: Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju, Wydziału Finansowego, oraz Prezes Wodociągów i Kanalizacji.

Koordynatorem i prowadzącym zagadnienia techniczne był Wiceburmistrz Krzysztof Ziółkowski.

Modernizacja miejskiego targowiska to inwestycja która kosztowała około 2 mln. 300 tys. zł i jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Burmistrz Andrzej Jarzyński w swoim wystąpieniu serdecznie podziękował wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację tego projektu. Przypomniał, jak jeszcze kilka miesięcy temu wyglądał plac targowy.

- To bardzo ważny dzień dla Szydłowca. Na naszych oczach następują zmiany, które były tak bardzo potrzebne, a dziś nie tylko je widzimy, ale także dostrzegamy ich pozytywny wymiar. Kilka miesięcy temu obiecałem kupcom, że będą mogli „suchą stopą” przejść do swoich stanowisk pracy. Dziś z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że obietnice się urealniły, z czego jestem niezmiernie zadowolony. Dziękując za współpracę i zaangażowanie jednocześnie zachęcam wszystkich do tworzenia naszego wspólnego dzieła jakim jest Szydłowiec – powiedział Burmistrz Andrzej Jarzyński.

Wicemarszałek Leszek Ruszczyk pogratulował władzom Szydłowca realizacji tej inwestycji.

- Dzięki dobremu zarządzaniu i kompleksowości podejmowanych działań inwestycyjnych, takich jak modernizacja miejskiego targowiska w Szydłowcu, mamy szansę na ożywienie społeczno-gospodarcze. W Szydłowcu takie projekty są z pomyślnością realizowane, ponieważ Szydłowiec ma dobrego gospodarza w osobie Burmistrza Andrzeja Jarzyńskiego. Ze swojej stron mogę zapewnić o przychylności samorządu wojewódzkiego, który mocno kibicuje wszystkim przedsięwzięciom podejmowanym przez Gminę Szydłowiec. Niezmiennie od lat swoim wsparciem dla Szydłowca i jego mieszkańców służy również Ewa Kopacz, dziś Marszałek Sejmu Polskiego - powiedział Leszek Ruszczyk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego.

Po przemówieniach nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi przez m.in. Wicemarszałka Leszka Ruszczyka, Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego, Wiceburmistrza Krzysztofa Ziółkowskiego, Przewodniczącą Rady Miejskiej Krystynę Bednarczyk, Jolantę Urbańską i Bożenę Turek – przedstawicielki handlujących, a także przez kupujących.

Ks. Dziekan Adam Radzimirski poświęcił zmodernizowane targowisko oraz nowo wybudowany pawilon handlowy życząc wielu udanych i korzystnych transakcji.

Następnie Burmistrz zaprosił gości oraz zgromadzonych mieszkańców do nowego pawilonu, aby obejrzeli jego wnętrza oraz zapoznali się z wystawą fotograficzną dokumentującą przebieg prac na targowisku.

Bardzo miłymi gestami były spontaniczne podziękowania, które składano Burmistrzowi za zmiany jakie nastąpiły na miejskim targowisku. Swoją wdzięczność wyrażali nie tylko mieszkańcy Gminy Szydłowiec, ale także kupcy przyjezdni z innych miast.

{phocagallery view=category|categoryid=354|limitstart=0|limitcount=12}