Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Lista rankingowa projektów

Drukuj
Opublikowano: 12 grudzień 2022

lp.

KOD

Nazwa zadania

Liczba Głosów

Kwota wniosku

1.

04

Altana dla mieszkańców Szydłówka.

1157

51970

2.

05

Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 400507W w miejscowości Hucisko.

471

40000

3.

10

Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 373.

452

30000

4.

01

Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki.

379

60000

5.

08

Budowa chodnika.

236

31000

6.

07

Wzmocnienie konstrukcji drogi gminnej nr 400512 Chustki – Zdziechów i ułożenie nawierzchni asfaltowej.

232

150000

7.

06

Zagospodarowanie placu zabaw.

189

60000

8.

09

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi
w miejscowoœci Zastronie.

156

30000

9.

02

Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną, przy szkole podstawowej
w Wysokiej.

105

5000

10.

03

Przebudowa ulic Mikołaja Szydłowieckiego i Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. Odnowienie dokumentacji technicznej i kosztorysu oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego.

92

10000