Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Projekty wybrane do realizacji w roku budżetowym 2017

Drukuj
Opublikowano: 12 grudzień 2022
  1. Altana dla mieszkańców Szydłówka.

  2. Wykonanie projektu przebudowy drogi nr 400507W w miejscowości Hucisko.

  3. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 373.

  4. Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki.

  5. Budowa chodnika.

  6. Zagospodarowanie placu zabaw.

  7. Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną, przy szkole podstawowej w Wysokiej.

  8. Przebudowa ulic Mikołaja Szydłowieckiego i Mikołaja Kopernika w Szydłowcu. Odnowienie dokumentacji technicznej i kosztorysu oraz uzyskanie pozwolenia budowlanego.