Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Doposażenie świetlicy w sołectwie Ciechostowice

Drukuj
Krzesła
Opublikowano: 04 sierpień 2023

1 sierpnia br. odbył się odbiór zamówienia polegającego na zleceniu tj. wykonania krzeseł z drewna sosnowego na wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Ciechostowicach.
W ramach zadania pn.: „Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice na działce nr 37/302 należącej do gminy Szydłowiec – „pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa”.

Odbioru dokonała komisja składająca się z pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu przy udziale sołtysa sołectwa Ciechostowice – Dariusza Mamli, radnego Rady Miejskiej w Szydłowcu – Arkadiusza Sokołowskiego oraz radnego Rady Powiatu Szydłowieckiego – Łukasza Szcześniaka.

Realizacja zadania sfinansowana ze środków budżetu Gminy Szydłowiec, a jej całkowity koszt to 7.500,06 zł brutto.
Wykonawcą była firma Natur-Drew.