Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym (działki 4193/22 i 4193/24)

Drukuj
Opublikowano: 06 wrzesień 2023

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 6 września 2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Szydłowiec, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonych w miejscowości Szydłowiec, gm. Szydłowiec oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 4193/22 o pow. 0,0016 ha i 4193/24 o pow. 0,0019 ha.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdf ikonaWykaz nieruchomości