Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Drukuj
Opublikowano: 11 wrzesień 2023

Burmistrz Szydłowca

Informuje, że w dniu 11 września 2023 r. został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, stanowiącej grunt o pow. 556 m2 położony na działce oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 5282/5 , będącej własnością Gminy Szydłowiec.

Szczegółowych informacji dotyczących ww. wykazu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu ul. Słomiana 17, tel. (48) 617 86 57.

pdf ikonaWykaz nieruchomości