90 rocznica 15 sierpnia Szydłowianie obchodzili 90 rocznicę Bitwy Warszawskiej. Na uroczystości zaprosili Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, Rada Miejska i Komendant Główny Związku Strzeleckiego Roman Burek.

Bitwa na przedpolach Warszawy – w okolicach Wołomina, Radzymina, Ossowa i Wyszkowa - trwająca od kilku dni, a rozstrzygnięta w Święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, zatrzymała pochód wojsk bolszewickich maszerujących na zachód, by rozpętać rewolucję bolszewicką w zachodniej Europie. Pomimo trzykrotnej przewagi liczebnej, bolszewicka armia została zatrzymana pod Warszawą, po czym nastąpiła zwycięska kontrofensywa wojsk polskich, która zatrzymała się dopiero na terenach dzisiejszej Estonii i wschodniej Rosji. Uniemożliwiło to Leninowi podbicie Niemiec i Francji i ocaliło dopiero co odzyskaną przez nas niepodległość. Historycy zgodnie oceniają, że zwycięska Bitwa Warszawska należy do najważniejszych w dziejach Europy. Dzień 15 sierpnia został przez Marszałka Józefa Piłsudskiego ustanowiony Świętem Żołnierza. Obchodzono je do wybuchu II wojny światowej, a zlikwidowano w roku 1945. W 1990 roku 15 sierpnia powrócił jako Święto Wojska Polskiego.

Rocznica „Cudu nad Wisłą” uroczyście obchodzona jest także w Szydłowcu. Już od wielu lat organizatorem obchodów jest Burmistrz Szydłowca, Rada Miejska, ks. dziekan Adam Radzimirski i szydłowieccy strzelcy. Obchody rozpoczęły się na Rynku Wielkim o godz. 10.15. Po Mazurku Dąbrowskiego i powitaniu przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Marka Zdziech, uczestnicy uroczystości – delegacje stowarzyszeń, szkół, partii politycznych, zakładów pracy – udali się ze sztandarami na uroczystą mszę w kościele św. Zygmunta, którą w uroczystej oprawie muzycznej Miejskiej Orkiestry Dętej, koncelebrowali ks. dziekan Adam Radzimirski, ks. Albert Warso i ks. Eugeniusz Rycerski.
Po mszy uroczysty pochód udał się na Plac Niepodległości, gdzie przy dźwiękach werbla delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Piłsudskiego – głównego autora zwycięstwa z 1920 roku. W imieniu mieszkańców miasta i gminy kwiaty pod pomnikiem złożyli burmistrz Andrzej Jarzyński, zastępca burmistrza Krzysztof Ziółkowski i skarbnik gminy Iwona Czarnota. Władze miejskie reprezentowali też radni z przewodniczącym Rady Miejskiej Markiem Zdziechem i wiceprzewodniczącą Krystyną Bednarczyk. Obecni byli przedstawiciele samorządu powiatowego z przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Sokołowskim, starostą szydłowieckim Włodzimierzem Górlickim i sekretarzem powiatu Krzysztofem Bernatkiem. Po złożeniu kwiatów burmistrz Andrzej Jarzyński serdecznie podziękował zgromadzonym za obecność i udział w uroczystości, w szczególności młodzieży. Podkreślał, jak ważną rolę odgrywa jej obecność w przekazywaniu pamięci następnym pokoleniom.

W bieżącym roku przypada także setna rocznica powstania Związku Strzeleckiego – organizacji paramilitarnej, będącej zaczątkiem stworzonych przez Józefa Piłsudskiego Legionów a następnie odrodzonego wojska II Rzeczypospolitej. Z tej okazji Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński ufundował dla Związku Strzeleckiego pamiątkowy medal jubileuszowy z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego na awersie, orłem strzeleckim na rewersie i cytatem z prezydenta Ignacego Mościckiego: „Dał Polsce wolność, granice ,moc i szacunek”. Medale wręczali licznej grupie osób Komendant Związku Strzeleckiego Roman Burek wraz z burmistrzem Andrzejem Jarzyńskim i przewodniczącym Markiem Zdziechem. Komendantowi Romanowi Burkowi medal wręczył burmistrz Andrzej Jarzyński. Wśród wyróżnionych byli między innymi ks. Adam Radzimirski, burmistrz Andrzej Jarzyński, przewodniczący Marek Zdziech, zastępca burmistrza Krzysztof Ziółkowski i wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, starosta Włodzimierz Górlicki, przewodniczący Rady Powiatu Marek Sokołowski, sekretarz Krzysztof Bernatek i inni. Medal otrzymało też grono najaktywniejszych szydłowieckich strzelców. Uroczystość zakończyła wiązanka pieśni wojskowych w wykonaniu Miejskiej Orkiestry Dętej.