71 rocznica bitwy pod Barakiem8 września to od 1991 roku jedno z najważniejszych świąt miasta i gminy Szydłowiec. Również w tym roku mieszkańcy uczcili pamięć żołnierzy, poległych w bitwie z wojskami niemieckimi pod wsią Barak i spoczywających na wojskowych kwaterach szydłowieckiego cmentarza parafialnego.

Są to żołnierze 36 Dywizji Piechoty Rezerwowej, złożonej z 163 i 165 Pułku Piechoty, 40 Pułku Artylerii Lekkiej Korpusu Ochrony Pogranicza z Czortkowa, dowodzonej przez płk. Przemysława Nakoniecznikoff-Klukowskiego, jednego z przedwojennych dowódców brygady Korpusu Ochrony Pogranicza „Podole”. Dlatego patronat na uroczystościami, które od 1990 roku są świętem mieszkańców Szydłowca, przyjął Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, kontynuatorki tradycji przedwojennego KOP-u.

Obchody rozpoczęły się wieczorem 7 września na cmentarzu parafialnym apelem poległych w obecności kompanii reprezentacyjnej Straży Granicznej. 8 września, w rocznicę bitwy, w szydłowieckiej farze ksiądz kanonik Adam Radzimirski przewodniczył koncelebrowanej mszy świętej w intencji poległych żołnierzy. Na mszy obecna była kompania reprezentacyjna SG, uroczystą oprawę muzyczną zapewniła Miejska Orkiestra Dęta. Prezbiterium wypełniły liczne sztandary szkół i organizacji, licznie przybyła młodzież szkolna i wielu mieszkańców. Z kościoła poczty sztandarowe, młodzież i zaproszeni goście udali się pod pomnik bitwy na leśnym parkingu w Baraku, by w obecności żołnierzy kompanii honorowej złożyć pod nim wieńce. Wartę honorową zaciągnęli żołnierze SG, szydłowieccy strzelcy i harcerze.

W imieniu samorządu miasta i gminy głos zabrał przewodniczący Rady Miejskiej Marek Zdziech, słowo do zgromadzonych skierował między innymi wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek. W wystąpieniach przypomniano wydarzenia sprzed 71 lat i zachęcano młodzież do kontynuowania postawy honoru i odpowiedzialności.

Pod pomnikiem upamiętniającym miejsce bitwy wieńce złożyła delegacja Rady Miejskiej w Szydłowcu z jej przewodniczącym Markiem Zdziechem i delegacja Urzędu Miejskiego z zastępcą Burmistrza Szydłowca Krzysztofem Ziółkowskim. Kwiaty składali także przedstawiciele samorządu powiatowego, kombatanci, strażacy OSP, delegacje zakładów pracy, szkół, przedstawiciele szydłowieckich stowarzyszeń i partii politycznych. Na zakończenie capstrzyku Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu odegrała Rotę.