Mężczyzna z dmuchawą do liście porządkuje ulice.

W uchwale Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 r. nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe w powietrzu, zawarty został wykaz działań niezbędnych do podjęcia, w celu poprawy jakości powietrza.

Jednym z nich jest ograniczenie emisji wtórnej dzięki m.in. zakazowi używania dmuchaw do liści. Zakaz obejmuje wszelkie typy urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści tj. zarówno elektryczne, jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników.

Zakazu tego powinni bezwzględnie przestrzegać wszyscy mieszkańcy województwa mazowieckiego, a także wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty, organy i służby korzystające ze środowiska.

Zgodnie z art. 332 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale sejmiku podlega karze grzywny od 500 zł do 5.000 zł.