Dariusz Piasecki autor podręcznika o bezpieczeństwie

Ósmoklasiści z całej Polski będą uczyć się o bezpieczeństwie z podręcznika napisanego przez mieszkańca naszej gminy. Ponadto, w filmach instruktażowych dla młodzieży również wystąpili nasi mieszkańcy, a informacja o mieście i miejscowym liceum pojawia się wielokrotnie.

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla klas ósmych napisał Dariusz Piasecki, nauczyciel z Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Na fotografiach ilustrujących publikację, są uczniowie szydłowieckiego liceum.

Celem wzbogacenia wartości edukacyjnej podręcznika, jako dodatek do niego, z inicjatywy Pana Dariusza zostały nakręcone filmy instruktażowe, przedstawiające modelowe wykonanie czynności ratowniczych. W nagraniach tych wzięli udział uczniowie oraz absolwenci szydłowieckiego liceum: Julia Jaworska, Michał Kaczor, Kornelia Piasecka oraz Dawid Szcześniak. Dzięki przychylności Dyrektora Karola Kopyckiego nagrania miały miejsce w Sienkiewiczu, na świeżo odnowionej i unowocześnionej sali gimnastycznej.

Projekt ten, poza wzbogaceniem samego podręcznika, ma na celu szerzenie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ukazanie, jak ważne w życiu codziennym jest posiadanie umiejętności ratowniczych.

Serdecznie gratulujemy Panu Dariuszowi oraz całemu zespołowi pracującemu nad tymi filmami. Jesteśmy dumni, że członkowie naszej lokalnej społeczności w tak intensywny sposób przyczyniają się do rozwoju systemu edukacyjnego w Polsce oraz tym samym, promocji miasta na skalę kraju. Warto również zaznaczyć, że pewne algorytmy udzielania pierwszej pomocy, przedstawione na rzeczonych filmach instruktażowych, zostały wymyślone i opracowane w szydłowieckim liceum, co jasno wybrzmiewa z ust ich narratorów.

We wrześniu 2021 roku podręcznik autorstwa Dariusza Piaseckiego zostanie oficjalnie wdrożony do sprzedaży i rozprowadzany w szkołach podstawowych w całej Polsce.

Jesteśmy przekonani, że dzięki temu projektowi szereg osób usłyszy o Szydłowcu i pozna je jako miasto, w którym, mimo małej liczby ludności i pozornie niewielkim zapleczu naukowym, powstają wartościowe inicjatyw, mające niewątpliwie pozytywny wpływ na rozwój polskiego szkolnictwa.