Druhowie OSP Szydłowiec przed ratuszem w Szydłowcu po przekazaniu sprzętu przez Burmistrza Szydłowca.
Tym razem do szydłowieckiej jednostki trafiła drabina pożarnicza z podporami oraz aparat ochrony dróg oddechowych. Specjalistyczny sprzęt został przekazany w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie. W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego życzenia i podziękowania dla druhów złożył Zbigniew Gołąbek - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego.