Delegacja z Szydłowca w biurze Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podczas podpisania umowy na dofinansowanie.

Dnia 25 lutego 2021 roku Burmistrz Szydłowca Artur Ludew i Prezes Ciepłowni Miejskiej Dariusz Podgórski odbyli wizytę w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie.

Celem spotkania, w którym uczestniczył Wiceprezes Zarządu NFOŚiG Pan Artur Michalski było podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu w celu zwiększenia jego efektywności – budowa instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem”.
W spotkaniu udział wzięła również Pani Poseł Agnieszka Górska, której Burmistrz Szydłowca oraz prezes Ciepłowni dziękują za wsparcie w pozyskaniu środków na realizację tego projektu.

Ciepłownia Miejska Sp. z o.o. w Szydłowcu pozyskała środki w kwocie 2 147 757,00 zł, całościowy koszt zadania to 6 619 860,00 zł. W ramach projektu ciepłownia miejska stanie się elektrociepłownią. Technologia wykonania projektu gwarantuje bezpieczeństwo i wieloletnią trwałość infrastruktury, a zastosowane rozwiązania będą zapobiegały i minimalizowały negatywne oddziaływanie na środowisko.

Ukończenie prac związanych z powyższym zadaniem zaplanowane jest na listopad 2022 roku.