Grafika przedstawiająca Flagę Mazowsze. Na graficie widnieje napis "Wywieś Flagę Mazowsza".

Podczas ostatniej sesji Rady Sejmiku Województwa Mazowieckiego, radni podjęli decyzję odnośnie Flagi Mazowsza. Symbol województwa może być wykorzystywany przez samorządy, a nawet i przez mieszkańców regionu. Flaga to symbol, który powinien jednoczyć – powiedział Marszałek Adam Struzik.

Sejmik Województwa Mazowieckiego 16 marca 2021 r., podjął uchwałę o zmianie poprzedniej w sprawie ustanowienia Flagi Mazowsza. Od tego momentu samorządy gminne i powiatowe, a także inne instytucje oraz organizacje mogą wykorzystywać symbol naszego regionu. Co więcej, flaga może powiewać przed domami mieszkańców, w miejscach pracy czy nauki.

Flaga ma kolor czerwony, widnieje na niej orzeł, którego głowa skierowana jest w prawą stronę. Całość nawiązuje do herbu książąt mazowieckich z dynastii Piastów. Tym samym odnosząc się do długiej i bogatej historii, przypominając o dziejach ziemi mazowieckiej. Flaga jest symbolem dumy – przewodniczący sejmikowej komisji edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego Krzysztof Skolimowski.