Światowy Dzień Chorego ustanowił Papież Jan Paweł II 13 maja 1992 roku w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na Jego życie. Msze św. dla chorych w parafiach, wizyty biskupów i kapłanów w szpitalach i hospicjach, odwiedziny chorych w domach – w ten sposób przeżywają Światowy Dzień Chorego katolicy na całym świecie. Światowy Dzień Chorego jest szczególnym wezwaniem – nie tylko dla chrześcijan–do aktywnego włączenia się w pomoc ludziom chorym i tym, którzy się nimi opiekują.

W czwartek 11 lutego przedstawiciele władz miasta i gminy złożyli wizytę w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Szydłowcu. Przebywających tam chorych odwiedziła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Bednarczyk, Sekretarz Gminy Bolesław Boruszewski i inspektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Jadwiga Kopycka. Chorym i cierpiącym, a także bezradnym i wymagającym opieki, życzyli w imieniu własnym i nieobecnego Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego przede wszystkim rychłego powrotu do zdrowia, a osobom zajmującym się chorymi i członkom ich rodzin wiele wytrwałości i cierpliwości. Przedstawiciele władz gminnych przekazali podopiecznym Zakładu symboliczny kosz owoców, słodycze i kwiaty.

16 stycznia w sali gimnastycznej PSP Nr 1 uczniowie klas integracyjnych i specjalnych zaprezentowali przygotowany przez siebie program artystyczny. Na widowni zasiedli przede wszystkim ich koledzy i koleżanki, ale i zaproszeni goście – Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, przewodnicząca komisji edukacji i zdrowia Rady Miejskiej, Maria Piotrowska, przewodnicząca Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Irena Świątkiewicz – Woda, naczelnik Wydziału Edukacji UM Ewa Walczak, insp. Jadwiga Kopycka, dyrektor szkoły Stanisława Małgorzata Świercz. Dzieci z klas integracyjnych zaprezentowały piękny, poruszający program. Wzruszenie wywoływała chęć jak najdoskonalszego wykonania wyuczonej piosenki, pogoda i uśmiech, z jakim dzieciaki przezwyciężały trudności i swoje ograniczenia Dlatego wszyscy wykonawcy – Klaudia Głuch i Wioletta Grzęda z klasy specjalnej, uczniowie integracyjnych klas IId, III c, Vd i VI d zebrali od widowni burzę oklasków.

Tym większe podziękowania należą się paniom, które przygotowały swoich wychowanków do występu –Grażynie Rycerskiej, Dorocie Suligowskiej, Barbarze Kasprzyk, Marcie Świercz, Grażynie Szymkiewicz, Mirosławie Staniec, Edycie Nowakowskiej, Annie Turek, Bożenie Podsiadłej i Beacie Stopie. To dzięki ich pracy wszyscy mogli się poczuć ważni, potrzebni, docenieni i naprawdę szczerze podziwiani.

Nasze spotkanie to najlepszy przykład na to, jak bardzo są sobie nawzajem potrzebni – zdrowi i chorzy, sprawni i niepełnosprawni – i jak ważna jest dla nich przyjazna, pogodna współpraca – powiedział obecny na spotkaniu burmistrz Andrzej Jarzyński.

Po zakończeniu występu burmistrz Andrzej Jarzyński z przewodniczącą Ireną Świątkiewicz–Wodą rozczęstowali cały kosz czekolad. Na wszystkich czekał jeszcze słodki „szwedzki stół” i wspólna zabawa.