Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym i Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowcu we współpracy z Gminą Szydłowiec oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowcu informuje, że od 1 kwietnia 2022 roku przestaje funkcjonować punkt zbiórki na rzecz uchodźców z Ukrainy oraz społeczności ukraińskiej.

W imieniu organizatorów zbiórki oraz osób obdarowanych wszystkim darczyńcom zaangażowanym w akcję dziękujemy.

Jednocześnie informujemy, że nadal działa punkt przy OSP Wola Korzeniowa.