7 i 8 września br. uczciliśmy pamięć bohaterskich żołnierzy walczących przed 83 laty w Bitwie pod Barakiem. W obchodach udział wzięli władze samorządowe, zaproszeni goście, kombatanci, mieszkańcy Szydłowca, dzieci i młodzież. Honorowy patronat nad uroczystościami objęli: Biskup Polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga.

Uroczystości rozpoczęto na skwerze przy pomniku Tadeusza Kościuszki zbiórką pocztów sztandarowych i prezentacją Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie uczestnicy, poczty sztandarowe, delegacje, przeszli do fary św. Zygmunta w Szydłowcu, gdzie odprawiona została msza św. w intencji poległych żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza. Mszę św. koncelebrowali pod przewodnictwem ks. kmdr. por. Ryszarda Preussa, kapelana Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, ks. płk SG Zbigniew Kępa, ks. Arkadiusz Bieniek i ks. dziekan Marek Kucharski, a patriotyczne kazanie wygłosił ks. płk SG Z. Kępa.

Po zakończonej liturgii uczestnicy przemaszerowali na cmentarz parafialny. Przy zapalonych pochodniach na kwaterach wojennych odbył się uroczysty się Apel Pamięci – delegacje samorządów gminy i powiatu, kombatanci, przedstawiciele Straży Granicznej, uczniowie i mieszkańcy Szydłowca oddali cześć poległym. Komendą „Stańcie do apelu!” zostali przywołani żołnierze oraz mieszkańcy ziemi szydłowieckiej, którzy stoczyli śmiertelną walkę o wolność Polski. Apel Pamięci zakończył się salwą honorową Kompanii Reprezentacyjnej, po czym nastąpiło złożenie kwiatów przed pomnikiem.

8 września mieszkańcy i zaproszeni goście zebrali się pod pomnikiem „Żołnierzom Września 1939”, znajdującym się w Baraku k. Szydłowca, by tam uczestniczyć w dalszej części uroczystości ku pamięci poległych żołnierzy. Delegacje złożyły biało-czerwone wiązanki kwiatów w asyście posterunku honorowego Straży Granicznej, następnie odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Obchody rocznicowe kontynuowano w szydłowieckim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Korpusu Ochrony Pogranicza, gdzie złożono kwiaty przy pomniku "Ku chwale żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza - Obrońców Polskich Granic 1924 -1939".

Organizatorami szydłowieckich obchodów byli - Starosta Szydłowiecki, Burmistrz Szydłowca, Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, przy udziale Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu. 

7 i 8 września 1939 roku oddziały rezerwowej 36 Dywizji Piechoty, złożonej z żołnierzy 163 pułku piechoty z Brygady „Podole” Korpusu Ochrony Pogranicza, 165 pułku piechoty i batalion żołnierzy z rozbitej 7 Dywizji Piechoty i 7 Pułku Artylerii Lekkiej zaatakowały ciągnące w kierunku Iłży zgrupowanie 1 Dywizji Lekkiej Wermachtu. Starcia oddziałów polskich z niemieckimi były krwawe – Polacy rozgromili niemiecki zagon pancerny, zniszczyli 52 samochody pancerne i 7 czołgów, zabijając 232 żołnierzy niemieckich. W dwudniowych walkach poległo 124 polskich żołnierzy, pochowani są na szydłowieckim cmentarzu parafialnym.