Za nami odbiór prac dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej.

9 września br. odbył się odbiór końcowy budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Polanki w Szydłowcu.

Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie: sieci kanalizacji sanitarnej PVC-U śr. 200 mm SN8 długości ~224,00 mb wraz ze studniami rewizyjnymi z PVC śr. 1000 mm.

Komisja dokonała końcowego odbioru prac wykonanych robót, wykonanych przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Szydłowcu.

Całkowita kwota zamówienia wyniosła brutto 148.000,00 zł.