Patriotyzm jest bardzo ważny dla wielu z nas. Jednoczy kraj i mieszkańców, wynika z poczucia więzi społecznej, emocjonalnej z narodem oraz przodkami. 20 stycznia br. przez strzelców z Oddziału ZS Szydłowiec, została wciągnięta na maszt biało-czerwona flaga na skwerze marszałka J. Piłsudskiego w Szydłowcu. Maszt flagowy powstał w ramach projektu „Pod biało- czerwoną”.

Podczas wydarzenia przemówienie wygłosił Kacper Kaleta – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu, która zgłosiła nasze miasto do w/w projektu. Przy wciągnięciu flagi, wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego.

Po hymnie głos zabrał Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, który podziękował Młodzieżowej Radzie Miejskiej za inicjatywę i za pozytywne działania na rzecz społeczności lokalnej oraz zaprosił obecnych na obchody 160. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.

Projekt „Pod biało-czerwoną” realizowany jest w całej Polsce pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W ramach inicjatywy Rząd Rzeczypospolitej Polskiej funduje maszty i flagi dla tych gmin, których mieszkańcy dołączyli do projektu i oddali wymaganą liczbę głosów na swoją gminę.

Niech biało-czerwona dumnie powiewa!