22 stycznia 1863r. na stałe zapisał się na kartach naszej ojczyzny. To wtedy rozpoczął się największy zryw narodowowyzwoleńczy przeciwko rosyjskiemu zaborcy. I choć zakończył się klęską narodu polskiego, powstańcza odwaga wpisała się w pamięć na zawsze.

W Szydłowcu co roku oddajemy hołd Powstańcom Styczniowym. Na lekcję historii po raz kolejny zaprosili jej organizatorzy: Burmistrz Szydłowca, Federacja Kapituły Równość, Wolność, Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863 r., samorządy gmin: Suchedniów, Bodzentyn, Wąchock, Związek Strzelecki oraz Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek.

Trzydniowe uroczystości 160 Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego rozpoczęły się 20 stycznia na Rynku Wielkim w Szydłowcu. Zgromadzonych, w imieniu organizatorów powitała Agnieszka Sobutka-Klepaczewska – kierownik Wydziału Kultury i Dziedzictwa SCK– Zamek. Rozbrzmiał „Hymn Narodowy”, a następnie posłanka Agnieszka Górska odczytała list od Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów.

Następnie uczestnicy udali się na mszę do kościoła parafialnego św. Zygmunta, gdzie odprawiona została msza w intencji Ojczyzny i Powstańców 1863r. Po zakończeniu nabożeństwa, zebrani złożyli kwiaty pod tablicą ks. Aleksandra Malanowicza, następnie na cmentarzu parafialnym na grobach Powstańców oraz przy kapliczce u zbiegu ulic: Kąpielowej i Narutowicza.

Pierwszy dzień centralnych obchodów zakończył się w szydłowieckim zamku. Tam przybyłych powitała dyrektor SCK-Zamek –Edyta Ziętkowska- Gawor, a następnie oddała głos Burmistrzowi Szydłowca Arturowi Ludwowi. Burmistrz w swoim przemówieniu mówił o patriotycznej postawie, o tym, że mimo, że dziś żyjemy w wolnym kraju, to nie możemy zapominać o przeszłości, tym bardziej w sytuacji, kiedy wojna jest tak blisko nas.

Podczas uroczystości głos zabrali również Daniel Woś – Prezes Fundacji Kapituły Równość Wolność Niepodległość Kontynuacji Tradycji Powstania Styczniowego 1863, który przypomniał historię centralnych obchodów i Roman Burek – Komendant Główny Związku Strzeleckiego.

Daniel Woś wyróżnił Burmistrza Artura Ludwa, Edytę Ziętkowską-Gawor– Dyrektor SCK– Zamek, Agnieszkę Sobutkę-Klepaczewską oraz Komendanta ZS Romana Burka, wręczając im pamiątkowe medale 160. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.

Po wyróżnieniach uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji Lechosława Wąsika pt. Rotmistrz Jan Prendowski" . Pięknym zwieńczeniem obchodów był spektakl słowno-muzyczny pt. „Nie wolno nam zapomnieć” w wykonaniu Teatru U RADZIWIŁŁA oraz Fundacji MUZYCZNI.

Tego dnia goście mieli również okazję odwiedzić Pracownię Historii Szydłowca.